เกี่ยวกับเรา

Analog60


ขายอุปกรณ์อิเล็กโทรนิคเกี่ยวกับเครื่องเสียง หลอดสุญญากาศ คาปาซิเตอร์ Jensen capacitor อัพเกรด ซ่อมและทดสอบเครื่องเสียง 

Jensen Capacitors
Sovtek
Russian Tube
Nichicon