การหา Outer&Inner Foil ใน Capacitors

การหา Outer&Inner Foil ใน Capacitors


โดยทั่วไปแล้ว คาปาซิเตอร์จะมีองค์ประกอบ 2 ด้านคือ Inner foil และ Outer Foil ดังแสดงในรูป โดยปกติการใช้คาปาซิเตอร์การคัปปิ้งจะเอาด้าน Outer Foil เข้าใกล้ กราวด์มากที่สุดเพื่อที่จะกำจัดสัญญานรบกวน(Noise)ให้ลงกราวด์ แต่โดยปกติคาปาซิเตอร์ จะมีสัญลักษณ์บอกอาทิเช่น Jensen Capacitors จะมีขีดสีดำบอกว่าฝั่งนั้นเป็นด้าน Outer Foilโครงสร้างคาปาซิเตอร์

ต่อด้าน Outer Foil ให้ใกล้กราวด์(Ground) มากที่สุดเพื่อให้เคลียร์ Noise


ในการวัดหาด้าน Inner foil และ Outer Foil ในกรณีที่บางยี่ห้อไม่ได้บอกว่าเป็นด้านไหน เราสามารถวัดได้จากออสซิโลสโคป(Osciloscope) โดยต่อโพรบวัดเข้ากับขั้วคาปาซิเตอร์ แล้วใช้มือแตะดูแทนสัญญานรบกวน (Noise) จะพบว่าจะมี 1 ด้านจะมีสัญญานรบกวนน้อยกว่า

ตัวอย่าง

Capacitors Teflon ของ รัสเซีย

Noise มีเพียบ

Noise ลดลง แสดงว่าด้าน Ground ของสโคปเป็นด้าน Outer Foil
 Jensen Capacitor

Noise เพียบ

Noise ลดลง แสดงว่าด้าน Ground ของสโคปเป็นด้าน Outer Foil

สรุป ในกรณีทีเราไม่ทราบว่าด้านไหนคือ Inner Foil หรือ Outer Foil เราสามารถใช้ Oscilloscope วัดได้ครับ เพื่อความถูกต้องในการต่อ Coupling Capacitor


เขียนโดย
Analog60Line: @analog60
TEL 096-789-1945
http://www.analog60.com/
http://www.facebook.com/analog60
http://analog60.blogspot.com/
 #ขายแอมป์หลอด #เครื่องเสียงหลอด #หลอดสูญญากาศ #ปรีหลอด #แอมป์หลอดมือสอง #ขายหลอด #ขายหลอดสูญญากาศ #jensen #capacitors #copperfoil #pio #เจนซ่น #cap #อัพเกรด