ทำความรู้จักับ THD (Total Harmonic Distortion)

THD (Total Harmonic Distortion)

แปลเป็นภาษาไทยง่ายๆก็คือ ความเพี้ยนโดยรวมของสัญญาณ Harmonic ที่เกิดขึ้นเทียบกับสัญญาณความถี่หลัก ยกตัวอย่างเช่น เราปล่อยสัญญาณ sine wave ความถี่ 1kHz เข้าไปในแอมป์ของเรา สัญญาณที่ Output ออกลำโพงไม่ได้มีแค่ความถี่ 1kHz แต่อาจจะมีความถี่ 2kHz 3kHz 5kHz ปนออกมา ซึ่งจะมีผลทำให้รูปคลื่น sine wave หลักมีรูปร่างผิดเพี้ยนไปจากเดิม
ผลที่เกิด Harmonic ทำให้ความถี่หลักเกิดการเพี้ยน

THD คำนวณได้จาก

THD = Root (ผลรวมของแรงดัน rms ของ harmonic แต่ละตัว ยกกำลังสอง ) หารด้วย แรงดัน rms ของความถี่หลัก ถ้าวัดเป็น % ก็คูณด้วย 100

การอ่านค่า %THD คือ "ค่า %THD ยิ่งน้อยหมายความว่า output มี harmonic ออกมาน้อย หรือ ยิ่งน้อยยิ่งดี"

แต่เนื่องจากการวัดรูปคลื่นเป็นแบบ sine wave (Time Domain) จาก Oscilloscope จะสังเกตได้ยากมาก จำเป็นต้อง Fourier Tranform ให้อยู่ในรูป Frequency Domain ก่อน ตามภาพ


การแปลง Time Domain โดย FFT เป็น Frequency Domain
 
ในกรณี ค่า %THD น้อยๆ จะเห็นเฉพาะความถี่หลัก 1kHz อย่างเดียวในกรณี มี Harmonic จะพบความถี่อื่นๆ เพิ่มขึ้นมา เช่น 3kHz 5kHz ...... %THD จะเพิ่มขึ้น


ต่อไปจะเป็นตัวอย่างการวัดค่า THD

การต่อเครื่องมือในการวัด %THD
 แอมป์ที่ใช้ในการทดสอบคือ Sunsui AU10000

 
แอมป์ที่ใช้ในการทดสอบครั้งนี้ เริ่มเลย Let Start...........


Power 1 Watt  %THD = 0.00269%

Power 10 Watt  %THD = 0.0019%

Power 30 Watt  %THD = 0.00645%

Power 60 Watt  %THD = 0.00378%

Power 90 Watt  %THD = 0.00269%

Power 120 Watt  %THD = 0.00345%

Power 130 Watt (MAX)  %THD = 0.0287%

การทดสอบสิ้นสุดที่ 130 Watt จุดนี้ sine wave เริ่มคลิป เป็นกำลังสูงสุดของแอมตัวที่ทำได้นี้ครับ
 
กำลัง watt สูงสุด 130W
%THD ณ 130W = 0.0285

เมื่อทียบกับ Spec ของเครื่องที่โรงงานกำหนดมาที่ 110Watt, THD < 0.03% แสดงว่าแอมป์ตัวนี้สภาพยังสมบูรณ์อยู่ (ปีผลิต 1977) จะเห็นได้ว่า Harmonic ที่เกิดขึ้นจะเป็นเลขคี่ 3kHz, 5kHz, 7kHz, 9kHz, 11kHz, ......

 

เขียนโดย
Analog60


บทความน่าสนใจ

What is analog60
My Amp EL84

My Amp 6BM8 Push Pull

My Amp EL34PP

Line: @analog60
TEL 096-789-1945
http://www.analog60.com/
http://www.facebook.com/analog60
http://analog60.blogspot.com/
 #ขายแอมป์หลอด #เครื่องเสียงหลอด #หลอดสูญญากาศ #ปรีหลอด #แอมป์หลอดมือสอง #ขายหลอด #ขายหลอดสูญญากาศ #jensen #capacitors #copperfoil #pio #เจนซ่น #cap #อัพเกรด